NVM levert al sinds jaar en dag modelmatige waarderingen van woningen aan validatie-instituten. De unieke database van NVM, waarin aanbod, transacties, en objectkenmerken vanaf 1973 te vinden zijn, in combinatie met de nieuwste machine learning technieken, maakt een zeer accurate modelmatige waardering mogelijk. NVM wenste de kwaliteit van de waarderingen te verbeteren en startte een project om dit concreet vorm te geven. Door Metix is dit project van begin tot einde geleid.

Vervangend modelwaardesysteem (AVM)

In 2015 zijn verschillende mogelijke verbetertrajecten onderzocht, zoals het verbeteren van het huidige AVM, samenwerking met andere modelwaardeleveranciers, of de ontwikkeling van een nieuw AVM. Gekozen echter voor de aanschaf en ontwikkeling van een nieuw AVM. Met een groot aantal potentiële leveranciers is gesproken en zijn testen uitgevoerd. Via deze grondige selectieprocedure is Dartac als leverancier van een nieuwe AVM geselecteerd. Met deze innovatieve startup is in 2016 een overeenkomst tot stand gekomen voor de ontwikkeling van een AVM waarin de objectkenmerken vanuit de database van NVM een belangrijke spelen.

Ontwikkeling nieuw model

Na een periode van ontwikkeling van het nieuwe model door Dartac, implementatie van het model in de infrastructuur van Q-Delft, en uitgebreide testfase door NVM is het model in september 2017 live gegaan. Zowel het aantal waarderingen dat wordt uitgeleverd als de kwaliteit van de waarderingen is sindsdien sterk gestegen. Het model zal in 2018 verder doorontwikkeld worden om steeds meer woningen steeds accurater te waarderen.

 

 

 

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@metix.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.