Agrarisch

De wortels van Agritect advies liggen in de agrarische sector. Daar speelt ICT een steeds belangrijkere rol bij de ondersteuning van bedrijfsprocessen, in de commercie, productie, logistiek en administratie. Agritect advies heeft in de afgelopen 35 jaar een belangrijke rol gespeeld bij het digitaliseren en professionaliseren van deze sector. Dankzij vele succesvolle projecten waarbij de inzet van de juiste ICT-oplossingen zorgden voor optimalisatie van bedrijfsprocessen is Agritect advies ook benaderd door bedrijven uit andere sectoren. Buiten de agrarische sector vindt dienstverlening plaats onder de naam Metix.

Agritect advies heeft in het verleden baanbrekend werk geleverd voor:

  • volledige digitalisering van de daghandel in de sierteelt middels de veilingklok
  • kopen op afstand
  • ontsluiten van ketenpartijen middels standaardisatie en berichtenverkeer.

Enkele van deze projecten staan vermeld in de kolom 'Enkele agrarische projecten uit het verleden'

Hieronder staan enkele voorbeelden van recente projecten in de agrarische sector waar Agritect bij betrokken is.

Gebiedsontwikkeling glastuinbouw

Naast allerlei projecten in de doorsnijding van ICT en agricultuur, is Metix ook actief in de gebiedsontwikkeling voor de glastuinbouw.

Royal Flora Holland - het nieuwe veilen

Bloemenveiling Royal FloraHolland is al vele jaren een enthousiaste opdrachtgever voor Agritect Advies.

Royal Flora Holland Eelde

Bloemenveiling Royal FloraHolland is al vele jaren een enthousiaste opdrachtgever voor Agritect Advies.

Innovatieprojecten Hortivation

Metix coördineert en bewaakt de samenhang tussen de innovatieprojecten van Hortivation.

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@metix.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.