Agrarisch

De wortels van Agritect advies liggen in de agrarische sector. Daar speelt ICT een steeds belangrijkere rol bij de ondersteuning van bedrijfsprocessen, in de commercie, productie, logistiek en administratie. Agritect advies heeft in de afgelopen 35 jaar een belangrijke rol gespeeld bij het digitaliseren en professionaliseren van deze sector. Dankzij vele succesvolle projecten waarbij de inzet van de juiste ICT-oplossingen zorgden voor optimalisatie van bedrijfsprocessen is Agritect advies ook benaderd door bedrijven uit andere sectoren. Buiten de agrarische sector vindt dienstverlening plaats onder de naam Metix.

Agritect advies heeft in het verleden baanbrekend werk geleverd voor:

  • volledige digitalisering van de daghandel in de sierteelt middels de veilingklok
  • kopen op afstand
  • ontsluiten van ketenpartijen middels standaardisatie en berichtenverkeer.

Enkele van deze projecten staan vermeld in de kolom 'Enkele agrarische projecten uit het verleden'

Hieronder staan enkele voorbeelden van recente projecten in de agrarische sector waar Agritect bij betrokken is.

Royal ZON

ZON fruit & vegetables is de internationale verkooporganisatie van de Coöperatieve Telersvereniging ZON.

Royal Flora Holland - het nieuwe veilen

Bloemenveiling Royal FloraHolland is al vele jaren een enthousiaste opdrachtgever voor Agritect Advies.

Edibulb

Agritect advies heeft in het verleden standaardberichten ontwikkeld voor het elektronische berichtenverkeer binnen de bollensector. Agritect heeft de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar verdere digitalisering van informatiestromen.

Royal Flora Holland Eelde

Bloemenveiling Royal FloraHolland is al vele jaren een enthousiaste opdrachtgever voor Agritect Advies.

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@metix.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.