Binnen de NVM leefde al enige tijd de vraag in hoeverre GIS, een Geografisch Informatie Systeem, de makelaar zou kunnen ondersteunen in zijn dienstverlening en in hoeverre de NVM daar een rol in zou kunnen en moeten spelen. Veel voor de makelaar zinvolle geo-informatie is via allerlei openbare Geo-portals beschikbaar en inzichtelijk. Echter, er is geen platform waarop de voor makelaars belangrijkste geo-informatie, aangevuld met marktinformatie (van de NVM), beschikbaar is en er is veel onduidelijkheid over de kwaliteit (in de zin van juistheid en actualiteit) van de gegevens.

Geografisch Informatie Systeem

Uit onderzoek van Metix bleek dat een GIS de dienstverlening van de NVM makelaar in sterke mate zou kunnen verbeteren en vergemakkelijken. Het objectonderzoek wordt efficiënter door de integratie van externe en interne informatiebronnen en beter door de gecombineerde weergave van de gegevensbronnen, de uitstraling richting de klant verbetert door de professionele weergave van de gegevens en het inzicht van de makelaar in marktontwikkelingen verbetert.

Programma van Eisen

Op basis van een gedegen Programma van Eisen is vervolgens een implementatiepartner voor de NVM geselecteerd. Inmiddels is het project operationeel en beschikbaar voor de makelaars. Externe geografische informatiebronnen staan integraal ter beschikking van de makelaar. De informatiebronnen zijn afgestemd op de verschillende informatiebehoeften van de makelaars van de vakgroepen wonen, business en agrarisch. Continu wordt er gekeken welke nieuwe informatiebronnen van toegevoegde waarde voor de makelaar kunnen zijn en of die via het GIS kunnen worden ontsloten. De volgende stap is de integratie met interne informatiebronnen van de NVM, waarmee het doel van één integraal platform met geografische informatie voor de makelaar werkelijkheid wordt.

 

 

 

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@metix.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.