RET is middels het voertuig-wal-communicatiesysteem van de nieuwe trams in staat:

Analyses uit te voeren op actuele voertuigdata, waardoor een kortere ‘Mean Time To Repair’ kan worden gerealiseerd.
Videobeelden op afstand uit de voertuigen te ontsluiten, waardoor de veiligheid van de reizigers verder wordt geoptimaliseerd.
Omroepmedia en halteinformatie naar het voertuig sturen, waardoor de reisinformatie verder wordt geoptimaliseerd.
Media entertainment naar de voertuigen te sturen, welke aan de reizigers worden getoond tijdens de dienst, in combinatie met reizigersinformatie.

Voertuig-wal communicatie

De moderne openbaarvervoer voertuigen zijn in de laatste jaren uitgegroeid tot rijdende kantoren waarin alle moderne communicatie middelen in zijn ondergebracht. Dit maakt de behoefte aan een flexibele voertuig wal verbinding noodzakelijk. De nieuwe tramvoertuigen in Rotterdam zijn dan ook RET aangekocht met een voertuig-wal-communicatiesysteem. Op basis van de specificatie van zowel de modules in het voertuig als de applicaties aan de wal, heeft Metix de acceptatietesten gecoördineerd. Hierbij is een testomgeving gerealiseerd, zijn testplannen opgesteld, testapplicaties ontworpen en ontwikkeld en zijn in samenwerking met RET en de leverancier de typetesten uitgevoerd.

WIFI ontsluiting

Het voertuig-wal-communicatiesysteem is in staat een transparante dataverbinding te onderhouden met de systemen aan de wal. Communicatie vindt plaats op basis van WiFi wanneer tramvoertuigen in de buurt van een depot zijn en op basis van mobiele communicatie (UMTS, 3G, GPRS, HSDPA) wanneer het voertuig in de dienst actief is. Tevens is een datanetwerk gerealiseerd waarbij de tramremises van RET op basis van glasvezelverbindingen zijn gekoppeld. Al deze remises zijn uitgerust met WiFi ontsluiting voor de tramvoertuigen.

Inbedding in organisatie

Na acceptatie van het voertuig-wal- communicatiesysteem is gestart met de inbedding in de lijnorganisatie. De technische data wordt geconverteerd naar standaard formaten en geïntegreerd in de bestaande ‘business intelligence’ systemen. Hierdoor sluiten de nieuwe informatiestromen aan bij de bestaande keten van technische analysedata binnen RET.

 

 

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@metix.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.