DRIS Amsterdam

Het project DRIS in Amsterdam betrof het plaatsen van 560 informatiedisplays in opdracht van de GVB. Dit project was het eerste project waar de innovatie rond de nieuwe multimedia werd geïmplementeerd. Het multimedia display heeft als grote vernieuwing de mogelijkheid om films af te spelen op de displays. De multifunctionaliteit is volledig geïntegreerd in de traditionele OV-informatie conform het rapport Mijksenaar. Daarnaast is er voor gekozen om een Eenvoudig Halte Display te ontwikkelen (EHD) die op ooghoogte reis- en video-informatie presenteert. Het op ooghoogte brengen van de reisinformatie heeft het mogelijk gemaakt het display veel kleiner te maken, maar heeft tevens extra eisen gesteld aan bestendigheid tegen vandalisme.

Metix was is in dit project betrokken van het begin tot het eind. En daarin heeft Metix zijn verantwoordelijkheid genomen bij de Initialisatiefase, Aanbestedingsfase, Realisatie en Beheer.

SPC - Zuidtangent

Sinds september 2000 is Metix betrokken bij het project Zuidtangent. Zowel de communicatie tussen voertuigen en de wal, als naar reizigers is mede door Metix ontworpen en mogelijk gemaakt.
De Zuidtangent is een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding die Haarlem via Hoofddorp, Schiphol en Amstelveen met Amsterdam-Zuid/Oost verbindt. De Raad der Europese Gemeenten en Regio’s (CCRE) heeft de Zuidtangent tot het meest innovatieve project van Europa benoemd.

De Zuidtangent bestaat vrijwel over het volledige traject uit een vrije openbaar vervoerbaan. Daar waar dat niet mogelijk is hebben de bussen op de Zuidtangent absolute voorrang op het overige verkeer. Ook de kwaliteit van de voertuigen en de informatievoorziening aan reizigers, zowel in de bussen als op de haltes, draagt bij aan het hoogwaardige karakter.

Informatievoorziening

De Zuidtangent biedt de reiziger veel nieuws op het gebied van informatie. Zo wordt op de haltes de vertrektijd van het volgende voertuig elektronisch aangegeven. Tijdens de reis krijgt de reiziger in het voertuig actuele informatie over de volgende halte. Metix heeft de projectleiding over het ICT-deel van de Zuidtangent. Naast het ontwikkelen van de communicatiemiddelen tussen voertuigen, haltes en verkeersregelinstallaties is Metix ook betrokken bij de ontwikkeling van het reizigersinformatiedeel. Ook speelde Metix een belangrijke rol bij de systeemtest en de integratie van het geheel.

 

 

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@metix.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.