Metix is gevraagd een advies te geven over nieuwe informatiescenario’s en bijhorende weergaven op de berm-DRIP’s van P+R Hoogkerk en P+R Haren. Op de P+R-plaatsen kan gratis geparkeerd worden op een satelliet-parkeerplaats rondom de stad Groningen en  is een goede OV-verbinding tussen parkeerplaats en het centrum van de stad aanwezig. De bereikbaarheid van, en de leefbaarheid in de binnenstad verbeteren door deze P+R-plaatsen sterk.

Het advies dat Metix hiervoor heeft opgesteld, is voorgelegd aan het "Regionaal Tactisch Team" van de provincie Groningen en goedgekeurd voor publicatie op de berm-DRIP’s. De nieuwe tekststrategie en de daarbij horende ontwerpen op het display, hebben tot doel de automobilist doelgericht in één oogopslag te informeren. Immers, de automobilist rijdt met een aanzienlijke snelheid langs de berm-DRIP en dient snel te kunnen besluiten waar zijn auto te parkeren.

Door op de juiste momenten gedurende de week de juiste informatie aan de automobilist te tonen, wordt deze gewezen op de mogelijkheid van het nemen van de bus vanaf de P+R, in plaats van parkeren in het centrum. Dit draagt direct bij aan de doelstellingen van de provincie en stad Groningen, om het centrum meer te ontlasten van autoverkeer.

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@metix.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.