De groei van de Rotterdamse Mainport brengt, naast de economische voordelen, ook een probleem met zich mee: de ongewenste groei van de automobiliteit. Om het autogebruik in te perken, is een grote uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer nodig. Het antwoord hierop is een hoogwaardig totaalnetwerk van verbindingen van uitstekende kwaliteit: TramPlus. Metix verzorgt voor dit nieuwe tramnetwerk de ICT voor de procesbesturing.

Nieuw opgezet tramsysteem

Het oorspronkelijke tramsysteem is relatief duur en niet aantrekkelijk genoeg voor de reiziger: het is niet comfortabel genoeg, niet voldoende betrouwbaar en te traag. Alleen een heel nieuw opgezet tramsysteem kan voldoen aan de eisen van aantrekkelijk en betaalbaar openbaar vervoer.

Hoger kwaliteitsniveau

TramPlus heeft een hoger kwaliteitsniveau dan het oorspronkelijke tramsysteem, met vrije trambanen met weinig bochten, waarop trams sneller en stipter kunnen rijden en met comfortabeler voertuigen en haltes. Een informatiepaneel op de halte geeft de exacte aankomsttijd van de tram aan. In de trams wordt de eerstvolgende halte afgeroepen en deze is ook te zien op een display.

Procesbeheersingssyteem

Een procesbeheersingssysteem zorgt ervoor dat een betrouwbare dienstregeling kan worden gereden. Zo krijgt de tram een voorkeursbehandeling bij verkeerslichten. De trambestuurder hoeft daardoor niet af te remmen.

Metix is betrokken bij de ontwikkeling van het procesbesturingssysteem voor het totale netwerk. De combinatie van GPS en zenders maakt dit systeem tot een van de meest geavanceerde.

 

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@metix.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.