Zowel vanuit de markt als vanuit overheden worden eisen gesteld aan de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van informatie over o.a. herkomst, plantgezondheid en duurzaamheid van producten. Het niet kunnen voldoen aan deze eisen, betekent dat afzetmogelijkheden worden beperkt en afzetmarkten wegvallen. Alleen door digitalisering van informatiestromen kan de bollensector aan de voornoemde eisen van de markt en overheden voldoen.

De aankondiging van de BKD om in 2022 alle leveringen verplicht (digitaal) te laten registeren bij de BKD, wordt door het bestuur van Stichting Edibulb gezien als een uitgelezen moment om digitalisering in de sector een impuls te geven.
Dit is de directe aanleiding geweest om Agritect Advies te laten onderzoeken of er bij de key-stakeholders draagvlak is om dit moment te benutten door gezamenlijke te zorgen voor een gevalideerd leveringsbericht dat door alle partijen is te gebruiken. Zodoende wordt bewerkstelligd dat alle partijen over de juiste - gevalideerde - informatie beschikken en dat de informatie maar een keer aangeleverd hoeft te worden.

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@metix.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.