ZON fruit & vegetables is de internationale verkooporganisatie van de Coöperatieve Telersvereniging ZON. Sinds de oprichting van de Coöperatieve Veilingvereniging Venlo in 1915 is ZON fruit & vegetables nu, na diverse fusies en structuurwijzigingen, uitgegroeid is tot een belangrijke voedingstuinbouwcoöperatie in Europa. ZON fruit & vegetables heeft samen met een groep toonaangevende tomatentelers een strategie ontwikkeld voor de afzet van tomaten in Noord West Europa. Speerpunten van de marktstrategie zijn Supply Chain Management en Category Management voor het tomatenschap.

Verbeteren ketenautomatisering

ZON fruit & vegetables fungeert als ontkoppelpunt tussen teler en afnemer en wil zich verder ontwikkelen om zowel de commerciële, logistieke als financiële diensten efficiënt uit te voeren en in te kunnen richten naar de wensen van de (retail)klant. Dit alles om een betrouwbare partner te zijn met betrekking tot leverzekerheid en productkwaliteit, maar ook een partner die zorgt voor het juiste product voor de juiste prijs op de juiste plaats. ZON wilde deze ambitie in nauw overleg met en met een grote mate van betrokkenheid en inbreng van een aantal (tomaten)telers gestalte geven. Uitgangspunt daarbij was dat de benodigde activiteiten lean en mean worden uitgevoerd op die plaats waar dat het meest effectief en efficiënt kan.
Supply Chain Management en Category Management vereisen een verregaande vorm van ketensamenwerking, van producent tot retailer, met als doel een optimale beheersing van de leveringsketen; het bieden van maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen minimale kosten.
Om deze ontwikkeling te kunnen realiseren is verdergaande ketenautomatisering onontbeerlijk. Dit heeft consequenties voor automatiseringssystemen van telers, ZON (verkoop, logistiek, sorteren en verpakken, kwaliteitscontrole), serviceproviders en afnemers, maar bovenal ook voor de manier waarop de automatiseringssystemen van de verschillende ketenpartners met elkaar communiceren en samenwerken en een efficiënte keten vormen.

 

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@metix.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.