Intelligente keten

Plantform is een ondernemersvereniging, opgezet door een aantal vooraanstaande potplantentelers. Doel van de vereniging is tegen redelijke kosten betere sturingsinformatie in handen te krijgen voor hun steeds grotere en complexere bedrijven. Sturingsinformatie in de vorm van een geïntegreerd ICT managementsysteem. Plantform heeft een basis architectuur ontworpen voor de systemen op tuinbouwbedrijven. Essentieel daarin zijn de uniforme gestandaardiseerde koppelingen tussen het ERP systeem en de onderliggende logistieke- en productiesystemen die op hun beurt gebruik maken van bijvoorbeeld een camerasorteersysteem en een orderpicksysteem.
Agritect Advies voert de projectleiding voor Plantform en is betrokken bij het vormgeven van de architectuur en opstellen van specificaties.

Orderkoppeling wordt gerealiseerd

Veel potplantentelers hebben meerdere automatiseringssystemen op hun bedrijf. De orders van klanten komen binnen in het ERP-systeem en moeten vervolgens handmatig worden overgezet naar het afleversysteem. Gevolg: extra arbeid en grote kans op fouten. Voor ondernemersvereniging Plantform een reden om hierin verandering te brengen. Bij één van de leden van Plantform wordt nu als eerste een uniforme koppeling gerealiseerd tussen het ERP-systeem en het logistieke systeem in de kas. Het betreft systemen van verschillende leveranciers die worden gekoppeld volgens Plantform specificaties. Agritect Advies voert de projectleiding uit in opdracht van Plantform en tevens zorgt Agritect Advies voor de specficaties van het koppelvlak. Hiervoor wordt de ISA95 methodiek gehanteerd; standaard voor de koppelingen in de industrie tussen ERP en logistieke - en productiesystemen.

Plantform actief in de keten

Plantform is ook actief om in samenwerking met toonaangevende exporteurs ICT in te zetten in de keten. Efficiënte en effectieve electronische communicatie tussen de schakels in de keten zijn een voorwaarde voor een vraaggestuurde afzet van de producten.
Zo is er, op aangeven vanuit Plantform, door Florecom een standaard labelbericht opgesteld. Hiermee wordt het mogelijk voor de exporteur elektronisch gegevens te versturen naar kwekers waarmee zij labels en stickers ‘op maat’ kunnen printen en aanbrengen op de planten die zij aan de exporteur gaan leveren. Zo kunnen consumentenprijsstickers en informatielabels ‘bij de bron’ worden aangebracht; dit verbetert de logistieke efficiency in de keten.

Flora Holland

Het ontbreken van centraal aanbodbeheer is volgens de marktverkenning FloraHolland/Plantform één van de meest urgente problemen van de bij FloraHolland en Plantform aangesloten telers van sierteeltproducten. Er is in de sierteelt een groeiende trend naar kleinere orders en een grotere variëteit aan artikelen. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats in marktsegmenten en zijn er nieuwe marksegmenten in opkomst waarmee de teler digitaal wil kunnen handelen, terwijl zijn processen op één wijze zijn ingericht en hij actueel inzicht wil houden in de verkopen. Om dat mogelijk te maken en invulling te geven aan de wens dat de teler kan handelen met iedere klant is een andere visie op aanbodbeheer nodig.

Centraal aanbod en ketenprocesconverter

De problematiek van centraal aanbodbeheer valt uiteen in 2 onderwerpen die elkaar versterken:

  1. Nieuwe wijze van centraal aanbodbeheer, rekening houdend met grotere diversiteit, kleinere ordergroottes en nieuwe ontwikkelingen zoals Configure2order.
  2. Nieuwe wijze van ketenintegratie tussen telers en hun (potentiele) klanten/afzetkanalen, waarbij telers met hun eigen standaarden en in hun eigen ‘taal’ digitaal zakendoen met de tussenhandel, retail en etail, in de taal van die tussenhandel, retail en etail, waarbij de vertaling geautomatiseerd plaatsvindt.

Beide onderwerpen zijn in samenwerking met FloraHolland en PlantForm conceptueel uitgewerkt. Om de praktische haalbaarheid van de concepten te toetsen zijn workshops gehouden met vooral de beoogde gebruikersgroep van de telers en niet zozeer met de directeur/eigenaren van de teeltbedrijven die in het voortraject de knelpunten hadden aangedragen. Het vooronderzoek heeft de haalbaarheid van excellent centraal aanbodbeheer aangetoond en voor zowel FloraHolland, Plantform als voor softwareleveranciers van teler-systemen een blauwdruk opgeleverd voor de implementatie van centraal aanbodbeheer.

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@metix.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.