Greenport Aalsmeer

Sinds 2021 is Metix onder de merknaam Agritect Advies namens Greenport Aalsmeer actief in de herontwikkeling van het glastuinbouwgebied De Baan & Sotaweg in Roelofarendsveen. Het doel is om via een gebiedsgerichte aanpak de glastuinbouwgebieden in de regio te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Samen met ondernemers, bewoners, overheden en andere betrokkenen in het gebied wordt een gebiedsvisie ontwikkeld en via individuele cases wordt dynamiek in het gebied gestimuleerd en gefaciliteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ontwerpend onderzoek waarbij een architectenbureau het ontwikkelproces van input voorziet middels visualisaties en tekeningen.

Stichting Glastuinbouwgebied NieuwLand

Ook is Metix namens Stichting Glastuinbouwgebied NieuwLand gebiedscoördinator van tuinders in de Noordoostpolder. Stichting Glastuinbouwgebied NieuwLand heeft in haar businessplan ambities geformuleerd op het gebied van uitbreiding van de kassen, de energietransitie, arbeid, kennis en innovatie. Hierbij is afstemming met de ondernemers, overheden, uitzendbureaus, kennisinstellingen, netbeheerders, en andere leveranciers van elementair belang. Deze afstemming, het komen tot visies op de genoemde deelgebieden, en vervolgens het realiseren van deze visie zijn de verantwoordelijkheden van Metix.

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@metix.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.