Agritect Advies ontwikkelt en beheert in opdracht van Floricode.com XML berichtstandaarden voor datacommunicatie in de sierteeltketen. Hierbij wordt uitgegaan van de internationale normen en standaardberichten van UN/CEFACT.

De nieuwe organisatie Floricode.com omvat de integratie van de sierteelt sector activiteiten van:

Stichting VKC
• registratie en taxonomische vastlegging van sierteeltproducten

VBN (Verenigde Bloemenveilingen Nederland)
• identificerende en classificerende productcodes voor sierteelt.

Stichting Florecom
• registratie handelscoderingen
• distributie handels en productcoderingen.
• Ontwikkeling en beheer ketenstandaarden
Ontwikkeling van sectorstandaarden
Ten behoeve van de integratie is door Agritect Advies eind 2012 een blauwdruk opgesteld op basis van Enterprise Architectuur technieken. Hierbij is per organisatie een today-architectuur vastgesteld en is aan de hand daarvan een tommorow-architectuur bepaald voor de integratie van de activiteiten binnen Floricode.com.
Vanuit de blauwdruk voor Floricode.com is ook een voorstel gemaakt voor de verdeling van functies en activiteiten en het benodigde budget. De blauwdruk voorziet ook in de nodige automatisering om de organisatie om te vormen van een gesubsidieerde instelling naar een zichzelf bedruipende stichting die op basis van geleverde diensten voortaan aan haar inkomsten komt.

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@metix.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.