Royal FloraHolland investeert in het verbeteren van de plantenklok. De veiling onderneemt samen met aanvoerders en kopers vernieuwende pilots en experimenten om te ontdekken hoe de klok moet worden aangepast aan de wensen, eisen en mogelijkheden van deze tijd. De klok is en blijft een belangrijk prijsvormingsinstrument. De beschikbaarheid van een goed werkende klok geeft iedere aanvoerder ook een sterkere positie in zijn directe afzet.

Multitransactieveilen leidt alleen tot een betere en stabielere prijsvorming als het op het juiste moment wordt toegepast. Niet in iedere marktsituatie is het toepassen van multitransactieveilen dan ook zinvol, althans als het doel is om tot een betere prijsvorming te komen. Voor het verhogen van de veilsnelheid heeft het altijd zin.

Agritect Advies heeft het vooronderzoek naar multitransactieveilen uitgevoerd, het functioneel ontwerp voor de veilsystemen gemaakt en de technische consequenties voor de tribunes en thuiskoopsystemen in kaart gebracht. Na de realisatie door de IT-afdeling van Royal FloraHolland werd de software getest, met veel aandacht voor het real-time karakter van het geheel om de eerlijkheid van het veilproces te kunnen waarborgen.
De pilot Multitransactieveilen is onderdeel van het programma ‘Het nieuwe veilen’ dat deel uitmaakt van het programma Royal FloraHolland 2020.

Het nieuwe veilen

Royal FloraHolland heeft, om de strategie voor 2020 voor het veilen te bepalen, het programma ‘Het Nieuwe Veilen’ opgezet. Na de conceptuele fase is het nu tijd voor de uitwerking van de resultaten; en het omzetten van ideeën naar realiseerbare (keten) processen, procedures en systemen. Een kolfje naar de hand van Agritect Advies.
In het ‘Vandaag voor Morgen’ concept vindt verkoop via het veilingmechanisme plaats op basis van informatie terwijl het product nog niet is aangevoerd bij Royal FloraHolland. De klant bepaalt op welke vestiging hij het product afgeleverd wil hebben, waarna de kweker het product de volgende dag aflevert op de door de klant gewenste vestiging. Hierdoor kan een groot deel van het inter-veiling transport voorkomen worden. Een duurzaam initiatief dat de klant tijdiger en verser product levert. Agritect begeleidt de experimenten die Royal FloraHolland met ‘Vandaag voor Morgen’ uitvoert, ontwerpt de ketenprocessen en de aanpassingen in ketencommunicatie en ontwerpt de aanpassingen die in de commerciele vermarktingssystemen van Royal FloraHolland plaats moeten vinden om de nieuw ontworpen processen te ondersteunen.

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@metix.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.