Agrarische projecten uit het verleden

De wortels van Agritect advies liggen in de agrarische sector. Daar speelt ICT een steeds belangrijkere rol bij de ondersteuning van bedrijfsprocessen, in de commercie, productie, logistiek en administratie. Agritect advies heeft in de afgelopen 35 jaar een belangrijke rol gespeeld bij het digitaliseren en professionaliseren van deze sector. Dankzij vele succesvolle projecten waarbij de inzet van de juiste ICT-oplossingen zorgden voor optimalisatie van bedrijfsprocessen is

Agritect advies heeft in het verleden baanbrekend werk geleverd voor:

  • volledige digitalisering van de daghandel in de sierteelt middels de veilingklok
  • kopen op afstand
  • ontsluiten van ketenpartijen middels standaardisatie en berichtenverkeer.

Hieronder staan enkele voorbeelden van agrarische projecten waar Agritect in de afgelopen jaren bij betrokken was.

Royal Flora Holland

Bloemenveiling Royal FloraHolland is al vele jaren een enthousiaste opdrachtgever voor Agritect Advies.

Holambra

Agritect Advies adviseert de veiling bij het ontwikkelen van de lange termijnplannen, en helpt om de Nederlandse ontwikkelingen en kennis te vertalen naar de Braziliaanse situatie.

Plantion

Sinds maart 2010 is Plantion gevestigd in Ede, maar de relatie met Agritect Advies gaat vele jaren verder terug. Agritect Advies heeft Plantion begeleid bij de keuze voor de IT systemen voor de nieuwe veiling.

Floricode

Agritect Advies ontwikkelt en beheert in opdracht van Floricode.com XML berichtstandaarden voor datacommunicatie in de sierteeltketen. Hierbij wordt uitgegaan van de internationale normen en standaardberichten van UN/CEFACT.

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@metix.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.